Chính sách hoàn hủy

CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY

- Quý khách có quyền hủy đơn hàng trong bất cứ thời điểm nào cho đến khi nhận được hàng

- Quý khách có thể từ chối nhận hàng với bất kỳ lý do nào