Tượng khổng minh

Tượng Khổng Minh - Gia Cát Lượng bằng gỗ tự nhiên nguyên khối, đá tự nhiên được trạm khắc tinh tế từ tay nghề thủ công sắc nét mang lại sự thông minh, tránh được tà ma ngoại đạo.