Gương bát quái

Bái Quái, Gương bát quái treo trước cửa nhà cửa sổ hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to, cột điện chắn trước nhà