Tiền xu, tiền cổ

Đồng tiền xu, tiền cổ phong thủy giúp cầu tài, cầu vận và dùng để bói quẻ dịch. Sử dụng chất liệu bằng đồng và độ bền dài lâu.