La bàn, La kinh

La bàn, La kinh dùng đo đạc phương hướng và vị trí nhà trong phong thủy. La Kinh có các loại 36 tầng, 24 sơn hướng, La kinh phi tinh, chất lượng, giá tốt