Chuông gió

Chuông gió hay còn được gọi là phong linh được sử dụng trong phong thủy treo ở cửa sổ hay cửa nhà giúp xu cát tỵ hung. Chuông Gió có nhiều loại được làm từ Đồng, Gỗ, Tre và nhiều loại chất liệu khác ứng dụng trong phong thủy đa dạng.