Vòng tay gỗ trầm hương

Vòng tay phong thủy gỗ trầm hương giúp trừ tà, tăng sinh khí, có nhiều loại vòng tay trầm từ trầm sánh trìm đến những loại trầm cao cấp khác.